Παράταση ημερομηνιών υποβολής για το digi-mobile

Μετατίθεται για τις 30 Ιανουαρίου 2012 η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των επιχειρήσεων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές – ταμπλέτες (digi-mobile)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που υλοποιείται από την εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Οι νέες ημερομηνίες έναρξης υποβολής των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων, καθορίζονται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις, και ακολουθούν το παρακάτω πρόγραμμα:

 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00

Η υποβολή προτάσεων των επιχειρήσεων έχει ολοκληρωθεί για όλες τις περιφέρειες εκτός από την περιφέρεια Αττικής για την οποία δόθηκε παράταση λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ροής εισαγωγής προτάσεων έργων στη δράση. Η νέα ημερομηνία θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση των Ψηφιακών Ενισχύσεων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναβάθμισης των συστημάτων.
H δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες» (συνοπτικά "digi-mobile") στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω smartphones.
Η δράση αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc για υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Στη δράση μπορούν να υποβάλουν προτάσεις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, με τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στους Oδηγούς της δράσης. Ειδικότερα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • τουρισμού
 • πολιτισμού
 • εστίασης
 • χονδρικού εμπορίου
 • υγείας
 • ψυχαγωγίας
 • περιβάλλοντος
 • μεταφορών
 • μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics)
 • υπηρεσιών γενικότερα
 • πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Επιδοτούμενες δαπάνες είναι οι Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και/ ή Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service» οι οποίες συμπεριλαμβάνουν:

 • Φιλοξενία για τη διάθεση και τοποθέτηση των εφαρμογών
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και περιεχομένου
 • Υπηρεσίες μετάπτωσης/ αναδιαμόρφωσης δεδομένων, υφιστάμενων εφαρμογών ή διαδικτυακών τόπων

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει

 • 10,000 ευρώ για τις περιπτώσεις native mobile και web mobile εφαρμογών
 • 2.000 ευρώ για τις περιπτώσεις των web mobile portals το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.

Η μέγιστη ενίσχυση (επιχορήγηση) αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Οδηγός Υποβολής Οδηγός Αξιολόγησης Οδηγός Υλοποίησης

 

Tags: