• Παρουσίαση εταιρείας σε Flash
  • Διαχείριση υλικού μέσω XML
  • Φόρμα αποστολής e-mail