• Διαχείριση υλικού μέσω CMS
  • Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών
  • Ενσωματωμένο ιστολόγιο
  • Αλμπουμ με φωτογραφίες
  • Φόρμα αποστολής e-mail