• Διαχείριση newsletters-RSS
  • Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών
  • Προγραμματισμός αυτόματης αποστολής
  • Διαχείριση λιστών και συνδρομών
  • Αναφορές στατιστικών