Τι εννοούμε με τον όρο ιστοσελίδα παρουσίασης;

Πρόκειται για ιστοσελίδα της οποίας ο κύριος στόχος είναι η προβολή του υλικού και η προώθηση του αντικειμένου της ή της επιχείρισης. Αν και συνήθως είναι ο πιο απλός τύπος δυναμικής ιστοσελίδας, η πολυπλοκότητά της εξαρτάται από τις λειτουργίες που επιθυμείτε.

Tags: