Τι κάνει μία ιστοσελίδα δικτυακή πύλη;

Με τον όρο αυτό περιγράφουμε μία ιστοσελίδα η οποία ως σκοπό έχει τη συγκέντρωση υλικού για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή κοινότητα χρηστών. Οι δικτυακές πύλες συνήθως επιτρέπουν και το σχολιασμό του υλικού από τους χρήστες. Δημοφιλείς ιστοσελίδες ειδήσεων ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Tags: