Τι το ιδιαίτερο έχει μία ιστοσελίδα Flash;

Είναι ένας εναλλακτικός τύπος ιστοσελίδας παρουσίασης, υλοποιημένος πλήρως σε Adobe Flash. Αυτές οι ιστοσελίδες επιτρέπουν εντυπωσιακά εφέ και μία πιο καλλιτεχνική παρουσίαση του υλικού. Συνήθως χρησιμοποιείται για την παρουσίαση πολυμεσικόυ υλικού όπως εικόνες και ήχος.

Tags: