Τι είναι οι διαδικτυακές εφαρμογές (web apps);

Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες λύσεις που φτιάχνονται στα μέτρα σας, όπως συστήματα διαχείρισης πελατών ή αποστολής newsletter. Για την υλοποίησή τους βασιζόμαστε σε τεχνολογίες δικτύου αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός ή εκτός δικτύου ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Tags: