Ποιος ο χρόνος και το κόστος που απαιτεί μια ιστοσελίδα;

Ο χρόνος που θα χρειαστούμε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα της ιστοσελίδας και ο όγκος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και κατά πόσο αυτό είναι ήδη διαθέσιμο. Το κόστος συνήθως είναι ανάλογο του απαιτούμενου χρόνου. Τα παραπάνω ισχύουν και για διαδικτυακές εφαρμογές.

Tags: