Τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου;

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη και τη συντήρηση της ιστοσελίδας ή εφαρμογής για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την παράδοση. Αυτό το διάστημα μπορεί να επεκταθεί έπειτα από συνεννόηση ενώ μπορείτε, με δική σας ευθύνη, να φιλοξενήσετε το έργο σε διαφορετικό server από αυτό που σας συστήνουμε.

Tags: