Πως γίνεται η προώθηση της ιστοσελίδας μου;

Κατά την υλοποίηση της ιστοσελίδας φροντίζουμε να γίνουν βελτιστοποιήσεις του κώδικα για τις μηχανές αναζήτησης (search engine optimizations) καθώς και διασύνδεση με social media (facebook, google+, twitter, κλπ). Μετά την ολοκλήρωση, εισάγουμε την ιστοσελίδα σας σε επαγγελματικούς καταλόγους.

Tags: